• sli01_00
  • sli02_00
  • sli03_00
  • sli04_00
  • sli05_00
  • sli06_00

Công ty Cổ Phần phân bón BIOWAY HITECH

Công ty kỹ thuật cao Bioway được xây dựng trên KCN An Nghiệp, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Đây là nhà máy hữu cơ vi sinh có quy mô lớn ở khu vực ĐBSCL
Được chuyển giao công nghệ từ tập đoàn Bioway Organic INC USA (Mỹ).

Sản phẩm tiêu biểu